X-Comfort

– det trådløse alternativet

Se demosiden for Sensio systemet, integrering av mobil/nettbrett. Her kan du også laste ned demo-appen for styring med din egen telefon/nettbrett.

Xcomfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solavskjerming, klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner, utviklet for bruk i boliger og mindre næringsbygg. Systemet bygges opp med aktuatorer – mottagere som betjener de elektriske lastene lokalt der hvor lasten er, og trådløse sensorer – sendere i form av trykknapper, fjernkontroll, temperatursendere, osv.

Aktuatorene som styrer lasten strømforsynes av nettet, mens de fleste sensorene blir forsynt av batteri. Komponentene har en svært lav sendereffekt. En mobiltelefon har til sammenligning 100 – 150 ganger større sendereffekt enn de trådløse komponentene, og sendingen fra en Xcomfort-komponent varer kun i noen millisekunder. Dette gjør at batteriene varer lenge – faktisk helt opp til 10 år på trykknappene, og 5 – 7 år på temperatursendere og fjernkontroll. Batteriene er standard typer, som med letthet kan skiftes av brukeren selv. Et optisk varsel gis når batteriet bør skiftes ut.

Xcomfort kommuniserer på en trådløs, toveis kommunikasjonsbus som benytter frekvensen 868,3 MHz. Dette er et lukket frekvensbånd avsatt til byggautomatisering i Europa. Særskilte retningslinjer for bruk av frekvensen gjør at den ikke blir overbelastet, eller kan blokkeres. Rekkevidden er ca. 30 – 50 meter innendørs i et reisverksbygg, men en patentert funksjon for videreføring av signalet gjør at den praktiske rekkevidden blir vesentlig forlenget.

Xcomfort er like godt egnet i nye anlegg som ved rehabilitering. De dagligdagse serviceoppgavene som å sette inn endevendere, flytte lysbrytere og lignende kan gjøres raskt, effektivt og renslig, noe som verdsettes høyt av kunden. Slik har Xcomfort blitt en selvfølgelighet i mange servicebiler.

Siden lanseringen i 2003 har Xcomfort fått vist sin styrke som et reelt alternativ til konvensjonell installasjonsmetode, og har fått et solid fotfeste i Norge. En rekke installatører landet over har erfart at det med denne teknologien er mulig å spare tid i installasjonen, samtidig som kunden blir mer fornøyd med større fleksibilitet til å gjøre forandringer, og ikke minst – kunne velge design. Xcomfort videreutvikles og tilpasses behovene hele tiden. Eksempelvis kan vi nevne aktuator for topolet brudd – som er laget spesielt for Norge, ettersom dette kravet foreløpig er et særnorsk fenomen. http://www.xcomfort.no/index.html

Følg oss

Nettbutikk

Home     Tjenester     Om oss     Kontakt     Referanser

Kakkelovnskroken 2
0954 OSLO

post@el-it.no

47 62 11 11