Våre tjenester

Det her er våre ekspertiseområder.

Varmekabler til bad

Varmekabler på badet er ren hverdagsluksus – og en essensiell del av et hvert moderne bad

I dag ønsker de aller fleste husstander i Norge å ha varmekabler på badet. Varmekabler gir økt komfort året rundt, og bidrar i tillegg for mange til å redusere husstandens totale strømforbruk. Det er forholdsvis enkelt å legge varmekabler både i nytt og i eksisterende bad, men mange opplever frustrasjon i hverdagen fordi varmekablene plutselig slutter å fungere. Feil installasjon av varmekabler medfører dessverre store ekstrakostnader for mange, og det er derfor veldig viktig at man følger rett fremgangsmåte når man legger varmekabler på bad. Vi hjelper deg gjerne med denne prosessen.

Det finnes en rekke tekniske løsninger når det kommer til varmekabler. Varmen i gulvet kan enten styres ved hjelp av en egen termostat kun for varmekablene, eller av en sentralstyrt enhet som styrer all varme i huset ditt. En av våre elektrikere kan gi deg gode råd om hvilke typer varmekabler og hvilke varmestyringssystem som best passer din bolig, og vi hjelper deg gjerne med selve installasjonen av varmekablene hvis du også ønsker det. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvilke muligheter du har for varmekabler i din bolig.

El-sjekk

Det er eier/bruker av det elekriske anlegg som har ansvaret for at installasjonen er i forskriftsmessig stand (NEK 400, 2006, 2010 NEK (Norsk elektrisk komitè). Derfor er det viktig med El-sjekk for boliger, for å avdekke evt. feil og om nødvendig utbedre disse.

Dette er viktig med tanke på forsikring, brann eller om du skal selge boligen, og ikke minst tryggheten du får.

IK er rettet mer mot næringsvirksomheten med større lokaler og bygningsmasse og med en årlig kontroll av installasjonene.

Vi oppretter en mappe på installasjonen og dokumenterer eventuelle feil eller mangler. Da dette er kartlagt vil vi oppgradere anlegget til godkjent standard.

I forbindelse med El-sjekken får du gode råd og tips om energisparing. Med bl.a. trådløs sentralstyring kan du selv styre energiforbuket ditt, og har store muligheter for å spare penger på strøm.

X-Comfort

– det trådløse alternativet

Se demosiden for Sensio systemet, integrering av mobil/nettbrett. Her kan du også laste ned demo-appen for styring med din egen telefon/nettbrett.

Xcomfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solavskjerming, klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner, utviklet for bruk i boliger og mindre næringsbygg. Systemet bygges opp med aktuatorer – mottagere som betjener de elektriske lastene lokalt der hvor lasten er, og trådløse sensorer – sendere i form av trykknapper, fjernkontroll, temperatursendere, osv.

Aktuatorene som styrer lasten strømforsynes av nettet, mens de fleste sensorene blir forsynt av batteri. Komponentene har en svært lav sendereffekt. En mobiltelefon har til sammenligning 100 – 150 ganger større sendereffekt enn de trådløse komponentene, og sendingen fra en Xcomfort-komponent varer kun i noen millisekunder. Dette gjør at batteriene varer lenge – faktisk helt opp til 10 år på trykknappene, og 5 – 7 år på temperatursendere og fjernkontroll. Batteriene er standard typer, som med letthet kan skiftes av brukeren selv. Et optisk varsel gis når batteriet bør skiftes ut.

X-comfort kommuniserer på en trådløs, toveis kommunikasjonsbus som benytter frekvensen 868,3 MHz. Dette er et lukket frekvensbånd avsatt til byggautomatisering i Europa. Særskilte retningslinjer for bruk av frekvensen gjør at den ikke blir overbelastet, eller kan blokkeres. Rekkevidden er ca. 30 – 50 meter innendørs i et reisverksbygg, men en patentert funksjon for videreføring av signalet gjør at den praktiske rekkevidden blir vesentlig lengre.

Xcomfort er like godt egnet i nye anlegg som ved rehabilitering. De dagligdagse serviceoppgavene som å sette inn endevendere, flytte lysbrytere og lignende kan gjøres raskt, effektivt og renslig, noe som verdsettes høyt av kunden. Slik har Xcomfort blitt en selvfølgelighet i mange servicebiler.

Siden lanseringen i 2003 har Xcomfort fått vist sin styrke som et reelt alternativ til konvensjonell installasjonsmetode, og har fått et solid fotfeste i Norge. En rekke installatører landet over har erfart at det med denne teknologien er mulig å spare tid i installasjonen, samtidig som kunden blir mer fornøyd med større fleksibilitet til å gjøre forandringer, og ikke minst – kunne velge design. Xcomfort videreutvikles og tilpasses behovene hele tiden. Eksempelvis kan vi nevne aktuator for topolet brudd – som er laget spesielt for Norge, ettersom dette kravet foreløpig er et særnorsk fenomen. http://www.xcomfort.no/index.html

Lysinstallasjon

Vi utfører:

 • 230/400 volt installasjoner ute/inne
 • Komplette installasjoner, rehabiliteringer og reparasjoner i boliger, kontor og næringsbygg osv.
 • Varmekabel/snøsmelteanlegg
 • Belysning
 • Trådeløse systemer for styring av lys, markiser, motorer og mye mer.
 • Nødlys og ledelys installasjoner.

Svakstrøm:

 • Data/Tele strukturerte kablingsssystemer for bolig, kontor og næringsbygg.
 • Fiberoptisk og konvensjonell kabling.
 • Antenne/TV kabelanlegg.
 • Audio/Video anlegg for hjem og kurslokaler og lignende.
 • Brannvarsling og tyveri alarm.
 • Video overvåking.
 • Port tlf. anlegg

Salto elbillading

I samarbeid med Salto Ladestasjoner tilbyr Norgeseliten en rekke smarte systemer for lading av elbil.

Dermed kan vi nå løse alle typer av AC ladebehov fra enkle hjemmeladere til større ladeanlegg. Kombinert med vår kompetanse på installasjon av ladesystemer, tilbyr vi et bredt spekter av løsninger lading av elbil, ferdig installert. Vår målsetting er å levere konkurransedyktige, sikre og lønnsomme ladeløsninger for offentlig infrastruktur, Type-2 ladeparker for parkering, borettslag, bedrifter og sist men ikke minst, hjemmeladere. Vi er opptatte av å se helheten og tenke på hele produktets levetid. Nye produkter utvikles kontinuerlig slik vi til enhver tid installerer løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov.

I tett samarbeid med Salto garanterer vi:

 • God leveringsdyktighet, vi har alle produktene på lager
 • Trygge og bekveme ladere som dekker ditt behov for lading, hjemme eller på jobb
 • Smarte løsninger og systemer for borettslag, sameier og bedrifter
 • Profesjonell og sikker installasjon av ladeutstyret til eksisterende el-anlegg
 • Vurdering av behovet for egen kurs til ladeutstyret

LED

EU startet i september 2009 utfasing av de normale glødelampene fra det Europeiske markedet.

Matte halogenlyskilder og matte glødelamper er allerede faset ut, klare halogenlyskilder og klare glødelamper vil gradvis bli borte. Målet med dette er å oppnå en betydelig reduksjon av CO2 – utslipp.

I en gjennomsnittlig bolig går rundt 20 % av det totale strømforbruket til belysning. Ved overgang til LED-belysning, vil vi i Norden kunne redusere Co2 utslippet med hele 1,75 milliarder tonn pr. år. Det må i alt 87.5000 trær til for å absorbere den samme mengde Co2 i løpet av ett år. De private husholdningene vil kunne spare 4,5 milliarder norske kroner, på omleggingen til LED-belysning

Hva er LED?

LED er en forkortelse for Light Emitting Diode. Lysdiodene i LED er små elektroniske halvlederchips som i seg selv sender ut lys når det går strøm igjennom dem. LED-lyskildene har ingen oppvarmingstid, de gir lys med det samme du trykker på bryteren. Lyskildene ligner på tradisjonelle glødelamper, men de bruker betydelig mindre strøm.

Sammenlignet med tradisjonelle glødelamper reduseres energibehovet med 80 % ved bruk av LED-belysning. Sammenlignet med halogenlyskilder reduseres energiforbruket med hele 90 %. Med andre ord bruker LED-belysningen langt mindre strøm for å oppnå samme lyseffekt som en tradisjonell lyskilde. LED-lyskildene har en levetid på henholdsvis 15 og 25 år, avgir omtrent ingen varme og inneholder ingen farlige stoffer.

Ta kontakt med oss så kan gi deg gode råd på hvordan du kan ta i bruk LED-belysning og samtidig redusere strøm forbruket i boligen din.

Komfyrvakt

Tørrkoking på komfyren er årsak til omtrent 12 prosent av alle boligbranner her i landet.

I tillegg kommer feil på elektriske komfyrer som også kan resultere i brann. For å unngå denne brannfaren er løsningen å installere en komfyrvakt som sørger for at det bare er strøm på komfyren når den er i bruk. I tillegg passer komfyrvakten på komfyren om vi skulle glemme å slå av plater eller stekeovn. Komfyrvakten kan også ha tidsur som hindrer barn i å skru på komfyren og brenne seg.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter. Sensoren plasseres på veggen over komfyren og strømbryteren monteres bak komfyren inni kjøkkeninnredningen. Det er altså bare sensoren som er synlig når komfyrvakten er montert. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Påbudt fra 2011 Siden 2011 har det vært påbudt å installere komfyrvakt i alle nye boliger eller ifm rehabilitering av kjøkken. Men brannfaren er ikke mindre i eldre boliger, og det er derfor svært viktig å installere komfyrvakt uansett. Både barn, unge og eldre kan fort glemme å slå av komfyren.

Argus komfyrvakt Argus består av en diskret sensor som monteres på veggen over komfyren. Sensoren er batteridrevet og kommuniserer trådløst med selve bryterenheten som monteres inni kjøkkeninnredningen bak komfyren. Argus har markedets smaleste bryter noe som gjør at den fint kan plasseres bak skuffer eller hyller i kjøkkeninnredningen.

God sikring mot brann gir billigere forsikring

De aller fleste forsikringsselskap gir sin kunder bedre vilkår dersom boligen er godt sikret mot brann. Komfyrvakt er et viktig tiltak som reduserer brannrisikoen betydelig. Argus komfyrvakt er godkjent av Forsikringselskapenes Godkjenningsnevnd i tillegg til at løsningen er testet og godkjent i henhold til ny standard for komfyrvakter. Det gir også deg som kunde en garanti for at Argus gir god brannsikring på kjøkkenet ditt.

Ikke nøl med øke brannsikkerheten for det kjæreste du har. Ta kontakt med oss for å avtale installasjon eller for mer informasjon om brannsikring av boligen din.

Sikringsskap og brannsikkerhet

Har du et sikringsskap med gammeldagse skrusikringer? Da bør du få sjekket tilstanden på sikringsskapet så raskt som mulig.

Mange gamle sikringsskap er ikke tilpasset det strømforbruket vi har i dag. Innholdet i skapet kan være i dårlig forfatning og kretsene er ofte overbelastet. Et overbelastet sikringsskap utgjør en stor brannfare.

Ved å oppgradere til nytt sikringsskap får du moderne automatsikringer med jordfeil. Disse sikringene beskytter kursene i huset slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. Samtidig sørger de for at ikke farlige jordfeilstrømmer blir stående i anlegget og skaper brannfare. Vi kan også installere overspenningsvern. Overspenningsvernet beskytter mot høye spenninger på nettet som kan skade elektriske artikler som er plugget i stikkontaktene.

Når du skal bytte sikringsskap, må jobben gjøres av et autorisert installasjonsfirma. Våre elektrikere vet hvilke krav som stilles når man skal installere kurser, sikringsskap, stikkontakter, lys og varme slik at man har et anlegg som er trygt i mange år fremover.

Gamle skrusikringer gjorde det mulig å overbelaste kursene i huset, men det går ikke med det nye sikringene. Derfor vil det ofte være nødvendig å legge inn noen nye kurser i forbindelse med at man bytter sikringsskap.

Lys- og varmestyring

Energieffektivisering: Reduser energikostnadene med inntil 40%

Spar strøm, spar penger – i ditt eget hjem. Strømmen har lenge vært billig i Norge, men de sist årene har strømprisene gått jevnt oppover. I enkelte kalde perioder har vi hatt svært høye strømpriser. Har du strøm som viktigste oppvarmingskilde i boligen, vil det gjøre store utslag på strømregningen i vinterhalvåret. Å redusere strømforbruket slik at det monner er kanskje enklere enn du tror. Et av de beste energieffektviseringstiltakene er lys- og varmestyring som reduserer strømregningen din med ca. 20 %. Ved å montere styringsenheter for både belysning og elektrisk oppvarming i boligen din, bruker du strøm bare der du er, og når du trenger det. Lys- og varmestyring er enkelt å installere og kan monteres i flere trinn dersom du ønsker å spre kostnadene. Våre elektrikere gir deg ENØK-råd om hvordan du kan spare mest mulig strøm hjemme hos deg. Vi tilbyr tre løsninger for energieffektivisering: Lysstyring, varmestyring og Smarthus.

Lysstyring styrer all belysning i og rundt boligen din. Belysningen kan styres fra én sentral eller fra brytere og sensorer plassert på flere steder. Du kan dempe eller heve lyset slik at lysstyrken blir optimal i forhold til det du trenger til arbeid eller hygge. Tilpasset belysning er også en forutsetning for å kunne jobbe effektivt eller være komfortabel i et rom. Med et lysstyringssystem blir alt dette mye enklere.

Varmestyring gjør at du kan bruke strøm der du er, når du trenger den. Et varmestyringssystem vil redusere strømforbruket og kostnadene til oppvarming. Av boligens totale energiforbruk, kan man regne med at 60 % går til oppvarming. Ved å senke temperaturen én grad vil strømforbruket reduseres med fem prosent. Både panelovner og elektriske varmekabler kan styres fra samme enhet. De ulike styringssystemene vi tilbyr er enkle å montere og betjene.

Smarthus gjør at du slipper å tenke energieffektivisering, systemet tenker for deg. Det tar hånd om alt fra temperaturregulering i hvert rom til å slå av lysene når rommene ikke er i bruk. Systemet styres fra veggpanel, hjemme-PC, nettbrett eller mobil. Herfra kan du styre alt fra innetemperaturer til plenens vanningsanlegg, enkelt og greit. Hovedprogrammeringen gjøres av elektrikeren under installasjon, resten håndterer du selv. Når huset ikke er i bruk, vil et smarthussystem kunne varsle både tyveri, brann- og vannskader. Vil du gi inntrykk av at huset ditt er bebodd mens du er borte, kan du fjernstyre belysningen både ute og inne. Det er verdt å merke seg at et smarthussystem ikke kun er forbeholdt nyoppførte eneboliger. Løsningen egner seg like godt for eldre leiligheter eller hus.

Spar strøm, spar penger – i din bedrift. Et næringsbygg står som regel tomt 2/3 av døgnet. Tenk om alle slo av lys og varme når de gikk hjem fra jobben. Det hadde redusert energikostnadene med inntil 40 %, og bedriften hadde spart mange tusen kroner. Vi anbefaler tre enkle tiltak for energieffektivisering:

 • Senkning av tempreturen om natten og i helgene
 • Lavere temperatur i rom som ikke krever romtemperatur
 • Styre lyset så det bare er på ved behov

For å spare mest mulig energi er det viktig at anlegget kartlegges. Elektrikere fra Norgeseliten vil kunne gi deg råd om hvilke løsninger som gir den optimale effekten for ditt bygg. Vi kan også estimere investeringskostnadene samt hvilken effekt dette vil gi i forhold til redusert forbruk. Det er ingen grunn til å vente med å kontakte oss for et uforpliktende forslag.

solceller på taket

Spar både penger og miljøet med eget anlegg for solenergi

Vi tilbyr komplette anlegg for solenergi som består av paneler, montering og tilkobling til sikringsskapet. På nettsiden soleliten.no får du vite hva et anlegg vil koste og hvor mye strøm som produseres per år. Legg inn adressen din, så får du umiddelbart svar basert på den faktiske størrelse på taket ditt. Enklere blir det ikke.

Solenergi for fremtiden

Solen er den største og reneste energikilden vi har, og den er tilgjengelig for alle. Solen skinner mer enn du tror – til og med her i Norge. Den skinner i hvert fall nok til å gi et betydelig strømbidrag til både boliger og næringsbygg. Solenergi er et enøk-tiltak som produserer miljøvennlig strøm og reduserer strømregningen. Som eier av et anlegg som produserer solenergi, har du kortreist strøm til eget bruk – helt uten inngrep i naturen. Du benytter deg kun av arealer du allerede eier.

 

 

Hvor mye kan du spare?

For en familie i en bolig på 120 kvadratmeter som bruker strøm som oppvarming, er dette de tre største strømkildene (Kilde: dinside.no/Enova):

 • Oppvarming av boligen: 14 400 kWt per år
 • Oppvarming av vann 3600 kWt per år
 • Belysning 2800 kWt per år

Ut fra beregningen som er gjort for din bolig på soleliten.no kan du se hvor langt du kommer for å få dekket inn disse tunge postene.

 

Solenergi for næringsbygg

Næringsbygg, med betydelige flater på tak og fasader som kan kles med paneler, har et stort potensiale for produksjon av egen strøm gjennom solenergi. Vi har allerede levert flere spennende prosjekter. Snakk med oss om energipotensialet for dine tak og fasader.

Samarbeid med FUSen

FUSen er Norges største og ledende leverandør av solenergi-anlegg for tak og fasader. Hittil har de installert over 40 000 kvadratmeter med solcellepaneler. I nært samarbeid med FUSen prosjekterer, skreddersyr og leverer vi varige løsninger til deg som ønsker ren solenergi, både til bolig og næringsbygg. Les mer om FUSen

Brannsikring

Generelt sett er el-sikkerheten i norske boliger ikke veldig høy. Feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater står for nesten halvparten av alle boligbranner i Norge. Vi er spesielt utsatt for denne typen branner siden vi har et høyere forbruk av strøm enn i mange andre land.

Veldig mange av disse brannene kunne vært unngått med større fokus på el-sikkerhet. Bedre elsikkerhet kan gjøres med enkle midler, først og fremst ved å passe på at alle de elektriske installasjonene er i orden og blir riktig brukt. Få tips om bedre el-sikkerhet her.

Om du er usikker på brannsikringen i din bolig, bør du allerede i dag be om en el-sjekk. Da kommer en av våre elektrikere hjem til deg, går gjennom hele det elektriske anlegget ditt og gir deg en tilstandsrapport. I tillegg til å få råd om el-sikkerhet og brannsikring, kan du også få råd om strømsparing og riktig bruk av det elektriske utstyret.

Norgeselitens medlemsbedrifter har kvalifiserte og kompetente medarbeidere som kan gi de riktige rådene om hvordan man sikrer seg mot branntilløp i det elektriske anlegget samt generell brannsikring. Kontakt din lokale Norgeseliten-elektriker for råd og veiledning. Ved å gi boligen din det nødvendige tilsynet og oppgraderinger der det er behov, kan du sove trygt om natten.

Våre dyktige fagfolk kan hjelpe deg med en grundig elsjekk av ditt elektriske anlegg. Det er den sikreste måten å få kontrollert om anlegget er sikkert. Samtidig kan de komme med konkrete forslag til hvordan anlegget kan gjøres tryggere ved bruk av f.eks komfyrvakt, timere på stikkontakter eller å utvide kapasiteten hvis det er behov. De kan også montere brannvarslingsanlegg hvor detektorene er seriekoblet. Å ha et godt vedlikeholdt og godt tilpasset elektrisk anlegg er den beste måten å sikre boligen mot branntilløp grunnet elektriske feil.

Elektrisk gulvvarme

Den beste løsningen for komfortable gulv

Elektrisk varme i gulvet har mange fordeler som varmekilde. Et oppvarmet gulv har en stor varmeflate med jevn varmefordeling. Dermed kan man holde noe lavere temperatur (ca 2 grader celsius), men fortsatt ha samme opplevde komfort. Gulvvarme er behagelig og gir et meget godt innemiljø. Siden varmekilden er skjult, tar den ikke opp unødvendig veggplass. Lukt fra brent støv og surkling i rør eller støy fra vifter slipper man ved å benytte elektrisk gulvvarme.

Elektrisk gulvvarme er raskt å installere. Installasjonskostnaden er svært lav sammenlignet med andre typer gulvvarme. Dessuten har kabler, matter og folie lang levetid. Velg valg av riktig produkter og installasjonsmetode kan man si at et slikt gulvvarmesystem praktisk talt varer like lenge som husets de er installert i, uten vedlikeholdskostnader.

Sist men ikke minst er et elektrisk gulvvarme enkelt å styre og kan styres presist og umiddelbart. Dette gir et optimalt og effektiv strømforbruk. Les mer om varmestyring her.

To hovedtyper av elektrisk gulvvarme

Nedstøpte kabler/varmematter hvor varmekabelen eller varmematten ligger nære gulvoverflaten gir raskt varme og blir tilsvarende raskt nedkjølt når anlegget skrus av. Slike systemer er lett å regulere og dermed godt egnet for energisparing og -effektivisering. Med en moderne termostat kan temperaturen i rommet reguleres presist gjennom alle døgnets 24 timer.

Nedstøpte kabler anbefales fordi:

 • Det er raskt å legge
 • Man kan enkelt tilpasse installert effekt i forhold til rommets bruk og type overflate på gulvet
 • Lav installasjonskost
 • Ingen ekstra byggehøyde når man allerede skal ha et støpt gulv

Nedstøpte Varmematter anbefales fordi:

 • De er lavtbyggende (ca 3mm), total høyde inkludert varmematte og flis 8-10mm
 • Kan installeres direkte i flislimet. Dette gjør det enkelt å installere gulvvarme på toppen av det gamle gulvet.
 • Kan installeres direkte på toppen av eksisterende gulv av betong, gamle fliser eller tre

Varmefolie er en fantastisk løsning for lavtbyggende gulvvarme. Løsningen kan benyttes under parkett, laminat eller tregulv i tørre rom. Du får behagelig romtemperatur og varme føtter. Varmefolie har også i likhet med varmekabler og matter mye lavere investeringskostnad enn for eksempel vannbåren varme. Løsningen gir enkel, rask og nøyaktig varmeregulering i hvert enkelt rom. Den er driftssikker og utprøvd over mange år med få reklamasjoner.

Varmefolie anbefales fordi:

 • Med sin lave effekt, ned til 60 W/m2, kan den installeres direkte under tregulv, parkett, laminat, vinyl og lignende
 • Byggehøyden på hardt underlag er lav, kun 6 mm. Det må benyttes en underlagsplate f.eks. av typen Depron
 • Folien leveres i ulike bredder og tilpasses enkelt ved å klippe til rett lengde
 • Løsningen krever ingen støping
 • Kan monteres i tak eller bjelkelag

NB! Når man benytter installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl og lignende må det alltid benyttes en termostat med mulighet for maksbegrensning av temperaturen.

For alle typer av elektrisk gulvvarme er det viktig å huske på følgende:

 • Vær forsiktig med tykke tepper, tepper med gummiunderside eller andre kompakte ting som dekker større flater. Ta hensyn til dette når man planlegger å montere elektrisk gulvvarme. Disse kan øke temperaturen på gulvet til over anbefalte 27°C.
 • Husk at det er krav til forankoblet jordfeilbryter med 30mA utløserstrøm på kursen varmekablene er tilkoblet
 • Jo bedre isolert gulvet er, jo bedre effekt gir varmekabler ut i rommet.
 • Husk alltid å følge leverandørens anvisninger ved installering.
 • Bruk fagfolk til å gjøre jobben!

Alarm og overvåkning

Montering av overvåkningsutstyr gir økt trygghet og sikkerhet

For eksempel kan du med et overvåkningskamera på barnerommet forsikre deg om at det ikke tilstøter barnet noe.

De fleste forsikringsselskaper gir rabatt på boligforsikringen om du installerer alarm og sikrer boligen på andre måter. Ta kontakt med ditt selskap og spør hvilke tiltak de gir rabatter på. Det er helt klart at boliger med alarm har betydelig lavere risiko for innbrudd.

Beskytt deg og dine mot innbrudd og brann

Det er enkelt å installere varslingssystemer for innbrudd, brann og andre skader på boligen. Varslingssentralen hjemme hos deg kan styres trådløst via internett eller mobiltelefon. Vi kan gi deg de beste rådene for hvordan du kan sikre hjemmet ditt. Les mer under EL-sjekk.

Elbillading i borettslag

Lovfestet rett til ladepunkt

Snart kan alle beboere i borettslag få lovfestet rett til å lade elbil. Et Stortingsflertall vil gi alle eiere i borettslag og sameier lovfestet rett til å opprette ladepunkt for elbil. Oslo kommune, samt flere kommuner i Akershus, har allerede støtteordninger på plass for utbygging av ladestasjoner. Alt tyder på at de andre kommunene kommer etter.

For deg som beslutningstaker i borettslaget er dette noe du før eller senere må forholde deg til. Sannsynligvis vil du trenge ekstern hjelp for å planlegge og utføre utbyggingen. Det er alltid en fordel å være ute i god tid og søke informasjon om gjennomtenkte, effektive, sikre og ikke minst, langsiktige løsninger.

Hvordan få en effektiv og sikker ladeløsning for hele borettslaget?

 • Sikre nok strøm til alle: Lading gjennom stikkontakter satt opp av enkeltbeboere, fører ofte til at det ikke er nok ladestrøm til alle. Vi har løsninger som fordeler strømmen likt på alle som til enhver tid ønsker å lade.
 • Riktig fordeling av utgiftene: Boliger med egen ladeløsning eller lading gjennom vanlig stikkontakt fører til at noen bruker større andel av felles strøm. Med et eget brukervennlig system får borettslaget full oversikt over den enkeltes ladetider og forbruk.
 • Betalingsløsninger: Vi har ulike løsninger for betaling etter forbruk, for eksempel med brikke eller sms.
 • Overvåkning av systemet: Kontinuerlig overvåkning av hele ladeanlegg gir blant annet informasjon om oppetider, totalt forbruk og servicebehov.
 • Serviceavtaler: Hvordan drifte anlegget over tid? Gjennom våre serviceavtaler kan vi garantere at alt virker til enhver tid.

CLU er løsningen!

CLU har som hovedformål å maksimere ladehastigheten på flest mulig ladeuttak uten å øke størrelsen på strømtilførselen til bygget. Enten det handler om å dele mellom strømforbrukende elementer og ladestasjon i hjemmet, dele på effekten mellom ladestasjonene eller delegere strøm mellom flere ladegrupper i et stort anlegg, CLU løser utfordringen, på en effektiv og ukomplisert måte.

I borettslag er det ofte en begrenset mengde strøm tilgjengelig for billading. Med CLU deles den totale effekten dynamisk mellom bilene. De første tilkoblet får maks effekt, og etterhvert som flere kobler seg til, fordeles strømmen likt mellom bilene. Filmen nedenfor forklarer litt mer om CLU.

Ladeanlegg fra Salto Ladestasjoner

Vi leverer og monterer ladeanlegg fra Salto Ladestasjoner. Salto leverer ladeløsninger for fremtiden, og det finnes allerede flere tusen Saltobokser i norske garasjer. Salto Ladestasjoner har god erfaring med å levere unike ladeløsninger tilpasset kundens behov.

Hvordan går vi frem videre?

Ta kontakt med oss og vi vil utarbeide tilbud på en ladeløsning basert på behovet i ditt borettslag.

Ring

Hytta varm

Varm opp hytta før du kommer

Med DEFA-appen får du full kontroll over varmen på hytta, så du kan sørge for at det er lunt og varmt når dere kommer frem.

Unngå frosne rør og vannskader

Hold øye med temperaturen på hytta og sett opp varmen for å beskytte rørene. Systemet sier fra når frosten kommer.

Spar tusener ved å bruke mindre strøm

Juster varmen etter temperaturen ute. Det er mye penger å spare på å ikke bruke mer strøm enn nødvendig.

Motta varsler når strømmen går

Bli varslet om strømbrudd slik at du kan forhindre frosne rør eller en fryser full av ødelagt mat. Vi gir deg beskjed så fort strømmen er tilbake.

Få beskjed om noen bryter seg inn

Installer bevegelses- og magnetsensorer og få beskjed om noen bryter seg inn. Reparer dører og vinduer med en gang for å unngå ytterligere skade.

Bli varslet om det begynner å brenne

Motta varsel om brann umiddelbart, uansett hvor du er. Ved å reagere raskt kan du redde liv og berge store verdier.

Hovedfunksjoner i app’en

 • Skru av og på strøm eller varme i utvalgte soner
 • Bytt mellom spare- og komforttemperatur
 • Endre temperaturinstillinger for hver sone/rom
 • Overvåke temperaturen i hver sone/rom
 • Se oppdaterte værvarsler for området
 • Skru sikkerhetsfunksjonene av og på

DEFA-app’en er tilgengelig for Android og iOS. Last ned fra Google Play eller App Store.

Les mer om DEFA hyttestyring her

 • DEFA Home Starterkit bestiller du direkte i vår nettbutikk.

  Med DEFA Base Unit Pro kan du i tillegg programmere fremtidige oppvarmingstider gjennom kalenderen. DEFA Base Unit Pro bestiller du hos din lokale elektriker fra Norgeseliten.

Har du en Visjon så hjelper vi deg å sette den ut i livet

Følg oss

Nettbutikk

Home     Tjenester     Om oss     Kontakt     Referanser

Kakkelovnskroken 2
0954 OSLO

post@el-it.no

47 62 11 11